പറുദീസാനഷ്ടം | Parudeesaanashtam

, , , , , , , , , , , , , , , , , , .
Parudeesaanashtam

 • Title: പറുദീസാനഷ്ടം | Parudeesaanashtam
 • Author: Subhash Chandran
 • ISBN: 9788126403721
 • Page: 123
 • Format: Paperback
 • 1 thought on “പറുദീസാനഷ്ടം | Parudeesaanashtam”

  1. പറുദീസാനഷ്ടം എന്ന കഥയുടെ പ്രമേയം ഞെട്ടിച്ച് പണ്ടാരമടക്കി. ബാക്കിയുള്ളവയും കൊള്ളാം.

  2. ഓരോ കഥകളും ഓരോ വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങള ആയിരുന്നു എടുത്തു പറയേണ്ടത് പരുദീസനഷടം എന്നാ കഥ തന്നെ ആണ് . സന്മാർഗം എന്നാ കഥ ഞാൻ ഇടയ്ക്കു ഷോര്ട്ട് ഫിലിം കണ്ടിരുന്നു അത് കാരണം കഥ മുന്പ് അറിഞ്ഞത് കൊണ [...]

  3. രചനാപാടവത്താൽ ശ്രദ്ധേയമായ കഥകൾ. അവയിൽ 'പറുദീസാനഷ്ടം', 'ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തിന്നുന്നവർ' , 'അമേരിക്ക', 'പുത്രകാമേഷ്ടി' എന്നിവയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്.

  4. 'പറുദീസ നഷ്ടം' ഒരു ഗംഭീര കഥയാണ്. അത്രത്തോളമില്ല ബാക്കി കഥകളൊന്നും.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *