Vīrs zilajā lietusmētelītī

Noras Ikstenas rom ns V rs zilaj lietusm tel t v sta par sirma rakstnieka, D eimsa D oisa Ulisa tulkot ja Tebes un jaunas rakstnieces Meiti as garu gadu draudz bu un m lest bu valod Tebes pie er an s Meiti ai pamaz m izaudzina vi u par rakstnieci Abiem galvenajiem varo iem literat ras st sts k st par dz ves st stu P c 60 gadiem Tebe p rn k dzimten , p c kuras viNoras Ikstenas rom ns V rs zilaj lietusm tel t v sta par sirma rakstnieka, D eimsa D oisa Ulisa tulkot ja Tebes un jaunas rakstnieces Meiti as garu gadu draudz bu un m lest bu valod Tebes pie er an s Meiti ai pamaz m izaudzina vi u par rakstnieci Abiem galvenajiem varo iem literat ras st sts k st par dz ves st stu P c 60 gadiem Tebe p rn k dzimten , p c kuras visu laiku ilgojies glu i k vi a tulkotais D oiss, kura rom ns Uliss izaudzis no Hom ra st sta par Odiseju , kuram t pat k Tebem un D oisam reiz bija j pamet dzimtene Emocion lais, sp c gais skolot ja un skolnieces st sts ieved m s valodas, rad anas un cilv cisk s m lest bas m gaj pasaul.
V rs zilaj lietusm tel t Noras Ikstenas rom ns V rs zilaj lietusm tel t v sta par sirma rakstnieka D eimsa D oisa Ulisa tulkot ja Tebes un jaunas rakstnieces Meiti as garu gadu draudz bu un m lest bu valod Tebes pie er an s

 • Title: Vīrs zilajā lietusmētelītī
 • Author: Nora Ikstena
 • ISBN: 9789984847719
 • Page: 385
 • Format: Hardcover
 • 1 thought on “Vīrs zilajā lietusmētelītī”

  1. Visi mani favorīti vienkopus - "valodas saimniecība" un "valodas reibums", un literatūra, Ņujorka, Jaunanglija, Ulysses un Finnegans Wake, nepārtraukta vispiemērotākā vārda meklēšana tulkošanā un dzīvošanā. Fantastiska proza mainīgo Skolotāja un Mācekļa lomu aprakstā. Grāmata nekavējoties dodās pie maniem favorītiem.Varbūt tas pat ir viens no svarīgākajiem viņu dzīves nerunāšanas brīžiem."Brīvi ļaudis komunicē tieši. Feodāli ļaudis izsakās starp puķēm. [...]

  2. Skaista mīlestība starp skolotāju Tebi un skolnieci Meitiņu. Viņu stāsts patiesi aizrauj un liek ticēt.

  3. Patiesa un aizkustinoša grāmata par bezgalīgu draudzību, kas šajā gadījumā, liekama aiz vienādības zīmes mīlestībai. Bez pārspīlējumiem.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *