Ruhunu Arayan Aşk

A k i in her eyden vazge ebilir insan.A k tutkudur, hayaldir ama ger e ine hayat nda bir kez denk gelenin kurtulmas m mk n de ildir A k vard , vard r, var olacakt r Bu umuttur Gelece in sonsuz kuca nda yemye il bir dal.F rt nal a klar da var olacakt r.Farkl l klar yla i i e ge en a klara g pta edilecektir her dem.A k kurallar n d na ta arak, bir nehir gibi akarA k i in her eyden vazge ebilir insan.A k tutkudur, hayaldir ama ger e ine hayat nda bir kez denk gelenin kurtulmas m mk n de ildir A k vard , vard r, var olacakt r Bu umuttur Gelece in sonsuz kuca nda yemye il bir dal.F rt nal a klar da var olacakt r.Farkl l klar yla i i e ge en a klara g pta edilecektir her dem.A k kurallar n d na ta arak, bir nehir gibi akarak denize eri ecektir.Bu, ruhunu arayan a k n ta k n selleriyle g n m ze ula t rd klar d r.Ruhu olmayan insan n cesedinin hedonist zevkleriyle yetinmesia k n cellad olma erefini yakas na takt bir madalya gibi.Ruh bir kez flendi i i in bo lukta konacak dal aramakta.Bu dal n sevgiyle ekilen tohumlar oldu u a ik r Ruhunu kaybeden insan n ekti i r zg r n tohumlar imdi f rt na olarak bi ilmekte.Yalan r zgar n n ekti i f rt nada kaybolur gider sevgi.F rt nalar n ortas nda yolunu kaybetmi sevgililer savrulup durmakta yaprak misali F rt na her eyi n ne kat p g t r yor.F rt nal ili kiyi se enler bu gemide hem tayfa hem kaptan olduklar n unutmamal d r.
Ruhunu Arayan A k A k i in her eyden vazge ebilir insan A k tutkudur hayaldir ama ger e ine hayat nda bir kez denk gelenin kurtulmas m mk n de ildir A k vard vard r var olacakt r Bu umuttur Gelece in sonsuz kuca nd

  • Title: Ruhunu Arayan Aşk
  • Author: Nevval Sevindi
  • ISBN: 9786051062891
  • Page: 202
  • Format: Paperback
  • 1 thought on “Ruhunu Arayan Aşk”

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *