Altın Işık

Bir d nce insan oldu u kadar fikirlerini zellikle edebiyat sahas nda da tatbik etme imk n bulan Ziya G kalp, bu er evede halkiyat olarak tabir etti i folklor ve halk edebiyat r nlerini derleme, g ncelleme ve yay mlama faaliyetleri i erisinde bulunmu tur Ziya G kalp da, t pk Grimm Karde ler gibi, masallar varsa yaz l kaynaklardan ve s zl gelenekten derleyip bazBir d nce insan oldu u kadar fikirlerini zellikle edebiyat sahas nda da tatbik etme imk n bulan Ziya G kalp, bu er evede halkiyat olarak tabir etti i folklor ve halk edebiyat r nlerini derleme, g ncelleme ve yay mlama faaliyetleri i erisinde bulunmu tur Ziya G kalp da, t pk Grimm Karde ler gibi, masallar varsa yaz l kaynaklardan ve s zl gelenekten derleyip baz k k m dahalelerle de olsa yay mlama yolunu tercih etmi tir Onun bu t r faali yetlerinde destanlar, efsaneler ve masallar zel bir yer tu tar Ziya G kalp, Alt n I k adl eserinde yapm oldu u derleme ve uyarlamalar n masallar , menk beler ve tarih hik yeler olmak zere ba l k alt nda yay mlam t r Bu masallar yaln z senin ve karde lerin i in yazm yorum T rk ocuklar i in yaz yorum Ben yaln z senin ve karde lerinin babas de ilim Bu d nyadaki b t n T rk ocuklar n n babas y m Sizleri ne kadar d n r ve seversem onlar da o kadar d n r ve severim Ziya G kalp
Alt n I k Bir d nce insan oldu u kadar fikirlerini zellikle edebiyat sahas nda da tatbik etme imk n bulan Ziya G kalp bu er evede halkiyat olarak tabir etti i folklor ve halk edebiyat r nlerini derleme g ncel

 • Title: Altın Işık
 • Author: Ziya Gökalp
 • ISBN: 6051553108
 • Page: 453
 • Format: Paperback
 • 1 thought on “Altın Işık”

  1. Kitap çeşitli Türk halk öykülerinden oluşuyor. 100 sayfa civarında kısa bir kitap. İlkokulda okumuştum tekrar bir okumak istedim. Tepegöz ve deli dumrul aklımda kalmış.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *