Arab strzela, Żyd się cieszy

Jak yje si w miejscu, w kt rym wszystko kojarzy si z polityk Jak opisa kraj i ludzi, kt rych ycie nieustannie zwi zane jest z wojn i terrorem Pawe Smoli ski znalaz niezmiernie eleganckie wyj cie Pisze o codzienno ci, o tym jak yje si w pa stwie, w kt rym cz obywateli z dnia na dzie sta a si mniejszo ci I jest mu z tym le, tak jak Arabom uwi zionym w sJak yje si w miejscu, w kt rym wszystko kojarzy si z polityk Jak opisa kraj i ludzi, kt rych ycie nieustannie zwi zane jest z wojn i terrorem Pawe Smoli ski znalaz niezmiernie eleganckie wyj cie Pisze o codzienno ci, o tym jak yje si w pa stwie, w kt rym cz obywateli z dnia na dzie sta a si mniejszo ci I jest mu z tym le, tak jak Arabom uwi zionym w swoim, a jednak obcym miejscu na ziemi, gdzie cudza jest flaga, hymn, j zyk, religia i historia Przez lata, kt re up yn y od czas w wojny ta obco nieco si oswoi a, wyblak a, ma swoje prawa i przywileje, ale wci pozostaje t sknota za krajem, w kt rym jak Arab strzela, to yd si cieszy, bo razem im si uda o.
Arab strzela yd si cieszy Jak yje si w miejscu w kt rym wszystko kojarzy si z polityk Jak opisa kraj i ludzi kt rych ycie nieustannie zwi zane jest z wojn i terrorem Pawe Smoli ski znalaz niezmiernie eleganckie wyj cie Pisze

  • Title: Arab strzela, Żyd się cieszy
  • Author: Paweł Smoleński
  • ISBN: 9788377990063
  • Page: 152
  • Format: Paperback
  • 1 thought on “Arab strzela, Żyd się cieszy”

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *