Sürgünden Soykırıma Ermeni İddiaları

Ermeni soyk r m iddialar de erlendirilirken, s z konusu d nemde Osmanl Devleti yle sava halinde olan devletlerin ar ivlerinden al nan belgeleri kullanarak ara t rma yapmak, objektif yakla m n bir gere idir.Nitekim tarihe m l olmu hadiseler, tarih metodolojisinin kurallar g z ard edilmeden ara t r lmal ve bu ara t rmalar nda bir sonu ortaya konulmal d r ProfErmeni soyk r m iddialar de erlendirilirken, s z konusu d nemde Osmanl Devleti yle sava halinde olan devletlerin ar ivlerinden al nan belgeleri kullanarak ara t rma yapmak, objektif yakla m n bir gere idir.Nitekim tarihe m l olmu hadiseler, tarih metodolojisinin kurallar g z ard edilmeden ara t r lmal ve bu ara t rmalar nda bir sonu ortaya konulmal d r Prof Dr Yusuf Hala o lu, S rg nden Soyk r ma Ermeni ddialar nda bu ilkeye sad k kalarak, k sa ama z bir bi imde, Ermenilerin Birinci D nya Sava s ras ndaki durumunu ele al yor T rklerle Ermeniler gerek Sel uklu Devleti, gerekse Osmanl Devleti d nemlerinde yakla k 850 y l nemli bir problem olmadan birlikte ya ad lar ve ayn devleti payla t lar Nitekim, Osmanl Devleti d neminde 29 pa a, 22 bakan, 33 milletvekili, 7 b y kel i, 11 ba konsolos vs olmak zere pek ok Ermeni y ksek devlet g revlerinde yer alm t Bu durum 1915 e kadar devam etti Bununlar beraber Ermeniler i in 1877 78 de meydana gelen Osmanl Rus sava yeni bir d nemin ba lang c say labilir
S rg nden Soyk r ma Ermeni ddialar Ermeni soyk r m iddialar de erlendirilirken s z konusu d nemde Osmanl Devleti yle sava halinde olan devletlerin ar ivlerinden al nan belgeleri kullanarak ara t rma yapmak objektif yakla m n bir gere

 • Title: Sürgünden Soykırıma Ermeni İddiaları
 • Author: Yusuf Halaçoğlu
 • ISBN: 9789758486960
 • Page: 256
 • Format: Paperback
 • 1 thought on “Sürgünden Soykırıma Ermeni İddiaları”

  1. Yazarın yine aynı yayınevinden çıkan Ermeni Tehciri isimli kitabıyla aşağı yukarı benzer muhtevaya sahipTemel sorulara cevap niteliğindeErmeni meselesine dair okunması gereken bir eser.

  2. Great scholarship of history! The author tries to build an analogy between deportation of Armenians in WWI and internment of Japanese Americans by the USA in WWII: "İkinci Dünya Savaşı'nda ABD ile Japonya arasında çatışmalar başladığı zaman ABD, Pasifik kıyısında bulunan Japon asıllı vatandaşlarını, güvenlik nedeniyle Wyoming, Colorado, Arkansas ve California çöllerine sürmüştür. Bu nakilde Japonların herhangi bir eylemi olmamasına rağmen, potansiyel tehlike olarak [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *