Mor

Bir bah van n o lu, eski solcu, yeni i adam lhan, gen lik y llar nda s radan bir evlilik yapm , ancak ellisini ge tikten sonra kendinden otuz ya gen bir kap c k z na tutularak ondan bir de ocuk sahibi olmu tur Hayat nda yeni bir sayfa a ma iste iyle e inden bo anma abas i indedir O gece sahip oldu u turistik otelde sevgilisi ve akrabalar yla birlikte oldu ununBir bah van n o lu, eski solcu, yeni i adam lhan, gen lik y llar nda s radan bir evlilik yapm , ancak ellisini ge tikten sonra kendinden otuz ya gen bir kap c k z na tutularak ondan bir de ocuk sahibi olmu tur Hayat nda yeni bir sayfa a ma iste iyle e inden bo anma abas i indedir O gece sahip oldu u turistik otelde sevgilisi ve akrabalar yla birlikte oldu unun birince ya n kutlayacaklard r Konuklar aras nda lhan n mutsuz k z karde i ve profes r erkek karde iyle onun kar s da vard r lhan n birlikte ya ad gen kad n n, bir odada l m bekleyen babas ve birka yak n da oteldedirler te yandan stanbul daki e ve yazl ktaki bald z da sahnenin d nda, ama olay n i inde yer al rlar Mor, lhan n g rd tekinsiz bir r yayla ba lar ve yirmi d rt saatlik bir s rede ge er ancak ki ilerin ge mi lerine ve gelece e y nelik d ncelerine do ru geni leyip yay larak uzun bir zaman kapsar nci Aral, derin g zlenmi roman ki ileri yoluyla, bireylerin bir noktada kesi en, i i e ge en hayatlar n ve savrulma s re lerini lkedeki insan, ili ki ve de erlerin z lme ko ullar i erisinde, herkesin kendinden ok ey bulaca bir bi imde anlat yor Mor un odak noktas nda ise erkekler var nci Aral, gerilim dolu, gizemli, s r kleyici bir roman atmosferi kuruyor ve erkek d nyas n n karma k labirentlerinde dola arak, onlar yan tutmadan, efkat ve incelikle anlamaya al yor Sevgiyle nefret al kanl kla yenilik arzusu de i me iste i ile korkular i tenlik ve gizlenme gibi kar tl klar aras nda bocalayan erkeklere yak ndan bakarken, edilgenlik ve var olma abas bo lukla ger eklik ya amakla lmek u lar aras nda gidip gelen kad nlar da erkeklerin d nyas ndaki yerlerine oturtuyor nci Aral okurlar nca iyi bilinen kurgu, yaz n ve dil ustal ile elbette.
Mor Bir bah van n o lu eski solcu yeni i adam lhan gen lik y llar nda s radan bir evlilik yapm ancak ellisini ge tikten sonra kendinden otuz ya gen bir kap c k z na tutularak ondan bir de ocuk sahibi

 • Title: Mor
 • Author: İnci Aral
 • ISBN: 9789753314121
 • Page: 399
 • Format: Paperback
 • 1 thought on “Mor”

  1. Gerçekçi insan hikayeleriyle donatılmış, bu konuda başarılı fakat incelediği, sorguladığı konu hakkında okuyucuyu tamamen kendi haline bırakması, hiç yönlendirmemesi kitabın olumsuz özelliği. Asıl incelenen konu bulanık vaziyette romanın içinde gizli kalmış. Her şeyi olduğu gibi sunarak yeni bir bakış açısı katılamıyor.

  2. Roman kahramanlarını detaylandırmakta çok başarılı bir anlatıma sahip olmakla birlikte kasvetli bir konuya sahip olması nedeniyle zaman zaman kendimi olayın çok içinde hissettim ve açıkçası daraldım biraz. Farklı bir kitap diyebilirim. Fikran ve Revan'dan kapanışta tekrar bahsedilmesi daha güzel olabilirdi O kısım da eksik kaldı bence.

  3. Karakterlerin düşüncelerinin, hislerinin, geçmişlerinden getirdiklerinin ince ince örüldüğü, usta işi bir roman. Çocukluk ve gençlik yaşantılarının hayatın geri kalanını nasıl etkilediğini görebildiğimiz bir kitap. Gelişen olaylardan sonra karakterlerin halinin nasıl olduğunu da okumayı isterdim.

  4. Ben kitabın çok ab abartıldığın düşünüyorum. Hiçbir akıcılık yok. Ama başladığım kitapları hiç yarıda bırakmam bu yüzden bitirdim. Ama verilmek istenen mesaj sanırım şu 4 tan sonra azanı teneşir paklar.

  5. yeşil-sarı-mor serisinin en akıcı kitabırinin son kitabı ama ben ilk önece bunu okuyun!!!!yoksa karakterler daha zor bağlanıyor.

  6. Olaylar yavaş ilerliyor daha çok tasvire , baş karakterin aklından geçen düşüncelere yer verilmiş bir roman. Ben beğendim.

  7. Sürükleyici bir roman olduğunu söyleyemesemde, kesişen hayatları ile roman kişilerini anlatışı ile keyifle okunacak bir roman

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *