Dipten Gelen Dalga - Cilt 1

Paris D erken, F rt na ve Dipten Gelen Dalga dan olu an nehir roman, 20 y zy l n en hareketli d nemini t m taraflar ve e itli y nleriyle tasvir eden dev bir eserdir lemenin bu son cildi, kinci D nya Sava sonras nda kurulan yeni d nyay anlat yor 20 y zy l n ortas nda b y k bir yara a arak beliren deh et bitmi tir ama, imdi daha sinsi ve daha gizli bir sava baParis D erken, F rt na ve Dipten Gelen Dalga dan olu an nehir roman, 20 y zy l n en hareketli d nemini t m taraflar ve e itli y nleriyle tasvir eden dev bir eserdir lemenin bu son cildi, kinci D nya Sava sonras nda kurulan yeni d nyay anlat yor 20 y zy l n ortas nda b y k bir yara a arak beliren deh et bitmi tir ama, imdi daha sinsi ve daha gizli bir sava ba lam t r Dolay s yla, o n ne kan her eyi yak p kavuran f rt na dinmi gibi g r nse de k ller aras nda kalan kordan yeni f rt nalar k r klenmektedir Ehrenburg bu kitab nda So uk Sava n ilk y llar na ayna tutuyor Fa izmin y kamad Sovyetler Birli i ne kar ABD de yap lan planlar, Pentagon dan Paris H k meti ne kadar uzanan entrikalar ekseninde hayata ge irilirken, sosyalizm ve kapitalizm aras ndaki sava n yeni cephesinde ya ayan direni g leri de yeni durum i in mevzilenmektedir Y zy l n en b y k romanlar ndan say lan ve say s z dilde bas larak milyonlarca insan taraf ndan be eniyle okunan bir klasik.
Dipten Gelen Dalga Cilt Paris D erken F rt na ve Dipten Gelen Dalga dan olu an nehir roman y zy l n en hareketli d nemini t m taraflar ve e itli y nleriyle tasvir eden dev bir eserdir lemenin bu son cildi kinci D nya S

  • Title: Dipten Gelen Dalga - Cilt 1
  • Author: Ilya Ehrenburg Mazlum Beyhan
  • ISBN: 9789756865880
  • Page: 291
  • Format: Paperback
  • 1 thought on “Dipten Gelen Dalga - Cilt 1”

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *