موسیقی ایران

1391 1341 1342

 • Title: موسیقی ایران
 • Author: روح الله خالقی فرهود صفرزاده
 • ISBN: 9789648772319
 • Page: 254
 • Format: Paperback
 • YouTube Apr , Vitiligo Leucoderma Treatment Micro pigmentation India Safed Daag Ka Ilaj Duration Skinaa Clinic , views Persian Edition For years, my dream has been to build the library of everything and make it available to everyone I know we could charge money, but then we couldn t achieve our mission The Internet Archive is a bargain, but we need your help If you find our site useful, please chip in Thank you Brewster Kahle, Founder, Internet Archive YouTube Dec , Best English Songs Hits Most Popular Songs of Best Music Magic Box Stream Magic Box watching Live now search results on SoundCloud Listen to We use cookies for various purposes including analytics and personalized marketing By continuing to use the service, you agree to our use of cookies as described in the Cookie Policy OK

  1 thought on “موسیقی ایران”

  1. نمره ی واقعی: دو و نیمچیستی این کتاب و آنچه خالقی در این اثر در پی آن بوده به زبان خود او چنین استموضوع کتاب تاریخچه و روش و سبک و کیفیت موسیقی ایران از دوره های کهن تا زمان معاصر است که به طور اختصار از کتاب های نظری به موسیقی و سرگذشت موسیقی ایران، تألیف نگارنده، اقتباس شده و مط [...]

  2. کتاب تا حدودی به صورت تخصصی به موسیقی ایران پرداخته است.از جمله موضوعات مورد بحث در کتاب می‌توان به تاریخ موسیقی در ایران و نهضت علمی آن، شعر و موسیقی، هنرمندان،سازهای موسیقی و اشاره کرد.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *