Nemek között – Nőtörténet, szexualitástörténet

A k tet Borgos Anna pszichol gus, n t rt n sz elm lt 8 10 vben sz letett n irodalmi, n t rt neti s szexu lis kisebbs gekkel kapcsolatos tanulm nyaib l k z l v logat st Az eddig csak foly iratban vagy k l n ll tanulm nyk tetekben olvashat sz vegek egy k tetbe gy jtve egym ssal is p rbesz dbe l p , sszef gg k pp llnak ssze, kirajzolva a huszadik sz zadel irodalom A k tet Borgos Anna pszichol gus, n t rt n sz elm lt 8 10 vben sz letett n irodalmi, n t rt neti s szexu lis kisebbs gekkel kapcsolatos tanulm nyaib l k z l v logat st Az eddig csak foly iratban vagy k l n ll tanulm nyk tetekben olvashat sz vegek egy k tetbe gy jtve egym ssal is p rbesz dbe l p , sszef gg k pp llnak ssze, kirajzolva a huszadik sz zadel irodalom s t rsadalomt rt net nek egy jellegzetes szelet t.A k nyv els fejezete egyr szt irodalmi elemz seket tartalmaz a huszadik sz zad elej n alkot n r k, T r k Sophie, Erd s Ren e, Br dy Lili vagy Gertrude Stein munk ir l t bbek k z tt a pszichoanal zist be p t n i reg nyekr l , m sr szt letrajzi, n t rt neti portr kat a sz zadel s irodalom k r l, az js g r s vagy a mozdulatm v szet ter let n m k d n kr l, Madzsarn J szi Alice r l, Cs thn J n s Olg r l, valamint hiszt ri s n betegek k rrajzair l.A k tet m sodik fejezete a k l nf le szexu lis identit sok recepci j val kapcsolatos tanulm nyokat k z l Vay S ndor Sarolta, a sz zadfordul n i testbe sz letett f rfiszerz j nek letm v r l s irodalmi, pszichi triai fogadtat s r l, a h bor el tti orvosi irodalom leszbikuss g k p r l, a jelenkori t m k k z l pedig a biszexualit s s a bif bia jelens g r l, valamint a k tany s csal dokkal kapcsolatos jabb kutat sokr l.A harmadik fejezet recenzi kat gy jt egybe n irodalmi, n t rt neti s vagy pszichol giai t m j k nyvekr l t bbek k z tt Lesznai Anna napl j r l, Br dy S ndorn Feh r Judit novell sk tet r l, S llei N ra 19 sz zadi angol n r kat t rgyal k nyv r l, Elisabeth Badinter anyas gt rt neti munk j r l s egy pszichol gia s feminizmus kapcsolat t k r lj r tanulm nyk tetr l.
Nemek k z tt N t rt net szexualit st rt net A k tet Borgos Anna pszichol gus n t rt n sz elm lt vben sz letett n irodalmi n t rt neti s szexu lis kisebbs gekkel kapcsolatos tanulm nyaib l k z l v logat st Az eddig csak foly iratban vagy

  • Title: Nemek között – Nőtörténet, szexualitástörténet
  • Author: Anna Borgos
  • ISBN: 9786155274251
  • Page: 441
  • Format: Hardcover
  • 1 thought on “Nemek között – Nőtörténet, szexualitástörténet”

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *