Dana un Otrā Pasaule

ir otr Apak zemes le endu gr mata, kas turpina v st t par pusaudzes Danas briesmu pilnajiem piedz vojumiem l dz im sl ptaj pasaul.Pirmaj gr mat Dana un Medaljons uzzin j m, ka Apak zemei un t s iem tniekiem draud boj eja un tikai meitenes drosme un attap ba sp s nov rst gaid mo katastrofu P rvarot ma iskus r us un gr t bas, Danai j atmodina etri Sarg t ir otr Apak zemes le endu gr mata, kas turpina v st t par pusaudzes Danas briesmu pilnajiem piedz vojumiem l dz im sl ptaj pasaul.Pirmaj gr mat Dana un Medaljons uzzin j m, ka Apak zemei un t s iem tniekiem draud boj eja un tikai meitenes drosme un attap ba sp s nov rst gaid mo katastrofu P rvarot ma iskus r us un gr t bas, Danai j atmodina etri Sarg t ji, kuri st sies pret aunajam burvim Netonam Danai ir izdevies atrast vienu no tiem Zemes Sarg t ju Kairbu Tom r priec ties ir par agru, jo ir j atmodina p r jie tr s un daudz laika nav atlicis Danas un vi as draugu piedz vojumos pal dz iejusties autores ilustr cijas.
Dana un Otr Pasaule ir otr Apak zemes le endu gr mata kas turpina v st t par pusaudzes Danas briesmu pilnajiem piedz vojumiem l dz im sl ptaj pasaul Pirmaj gr mat Dana un Medaljons uzzin j m ka Apak zemei un t s iem tn

 • Title: Dana un Otrā Pasaule
 • Author: Laura Vilka
 • ISBN: 9789984344553
 • Page: 290
 • Format: Hardcover
 • 1 thought on “Dana un Otrā Pasaule”

  1. Krietni raitāka un piedzīvojumiem bagāta, sižets pats ripoja uz priekšu un salīdzinot ar pirmo daļu bija krietni mazāk nelīdzenumu ceļā. Principā var izlasīt vienā vakarā taču es teiktu ka visai interesanta izklaides literatūra, kas ierauj savā pasaulē nemanot.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *