Lasher, tom 2

Opowie ci o czarownicach z rodu Mayfair Kiedy ju si wydawa o, e w r d Mayfair w zapanuje spok j i harmonia, dosz o do dramatycznych wydarze , kt re wstrz sn y tym starym rodem czarownic.Rowan, nowa spadkobierczyni dziedzictwa, znikn a i wszystko wskazuje na to, e zosta a wi niem Lashera Poszukiwania prowadzone przez rodzin nie przynosz adnych rezultat w Co gor Opowie ci o czarownicach z rodu Mayfair Kiedy ju si wydawa o, e w r d Mayfair w zapanuje spok j i harmonia, dosz o do dramatycznych wydarze , kt re wstrz sn y tym starym rodem czarownic.Rowan, nowa spadkobierczyni dziedzictwa, znikn a i wszystko wskazuje na to, e zosta a wi niem Lashera Poszukiwania prowadzone przez rodzin nie przynosz adnych rezultat w Co gorsza straszne zdarzenia dotykaj tak e inne kobiety nosz ce to nazwisko W r d Mayfair w narasta poczucie osaczenia i grozy.
Lasher tom Opowie ci o czarownicach z rodu Mayfair Kiedy ju si wydawa o e w r d Mayfair w zapanuje spok j i harmonia dosz o do dramatycznych wydarze kt re wstrz sn y tym starym rodem czarownic Rowan nowa sp

  • Title: Lasher, tom 2
  • Author: Anne Rice
  • ISBN: 9788375104653
  • Page: 212
  • Format: Paperback
  • 1 thought on “Lasher, tom 2”

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *