1 thought on “Hajameelse magistri väitekiri”

  1. Много е тъжно, че екземпляра, който четох(от библиотеката в Пазарджик), беше пълен със залепени, неразрязани страници, а книгата е на възраст почти колкото моята Дано останалите 10 095 екземпляра да са с по-добра съдба и един от тях някога да стигне и до моята библиотека.Великол [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *