Narodziny herezji

Sk d si wzi y ruchy ubogich w redniowieczu i dlaczego tylko niekt re z nich zyska y przychylno Ko cio a Dlaczego dorastaj cy w dobrobycie w Franciszek z Asy u porzuci dom rodzinnyOdpowied na te i inne pytania daje Tadeusz Manteuffel w klasycznej publikacji po wi conej pocz tkom redniowiecznych herezji Cho od pierwszego wydania ksi ki min o ponad 40 lat, opiniSk d si wzi y ruchy ubogich w redniowieczu i dlaczego tylko niekt re z nich zyska y przychylno Ko cio a Dlaczego dorastaj cy w dobrobycie w Franciszek z Asy u porzuci dom rodzinnyOdpowied na te i inne pytania daje Tadeusz Manteuffel w klasycznej publikacji po wi conej pocz tkom redniowiecznych herezji Cho od pierwszego wydania ksi ki min o ponad 40 lat, opinie w niej wyra one nie trac na aktualno ci Czytelnik w z pewno ci porwie fascynuj cy temat, ogromna erudycja autora oraz zwi z o przekazu Najwi ksz jednak warto ci ksi ki jest mistrzowski spos b uj cia tre ci, rzetelno wniosk w opartych na dog bnej analizie r d owej, a tak e dba o o stylistyk przekazywanych my li.
Narodziny herezji Sk d si wzi y ruchy ubogich w redniowieczu i dlaczego tylko niekt re z nich zyska y przychylno Ko cio a Dlaczego dorastaj cy w dobrobycie w Franciszek z Asy u porzuci dom rodzinnyOdpowied na te i inne

  • Title: Narodziny herezji
  • Author: Tadeusz Manteuffel
  • ISBN: 9788301155155
  • Page: 338
  • Format: Paperback
  • 1 thought on “Narodziny herezji”

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *