1 thought on “Живые лица”

  1. Младостта е заета със себе си, на околните гледа с половин око. Най-неблагодарната – пък и неприятна – възраст е 17-20 години. С живота още не си свикнал, със самия себе си – също. Не разбираш нито живота, нито смъртта, нито хората, макар да си убеден, че прекрасно виждаш всичко, [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *