1 thought on “Антигръцкото движение във Варна”

  1. Книгата загатва за сложния проблем с гръцкото малцинство (съставено в голямата си част от гърчеещи се българи), останало в рамките на Княжество България след Берлинския договор и проследява антигръцкото движение в началото на XX век в България с акцент върху действията на [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *