ആറാം വിരൽ | Aaram Viral

.
Aaram Viral

 • Title: ആറാം വിരൽ | Aaram Viral
 • Author: Malayattoor Ramakrishnan
 • ISBN: 9788171303625
 • Page: 307
 • Format: Paperback
 • 1 thought on “ആറാം വിരൽ | Aaram Viral”

  1. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഉള്ളറകള്‍ വരച്ചുകാട്ടുന്ന നോവല്‍. എടുത്ത് പറയത്തക്ക പ്രത്യേകതകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത രചന. വെറുതെ വായിക്കാം, അത്ര തന്നെ!

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *